Will of Samsara 20min/English

Filmens syfte är att gestalta en tolkning av det buddistiska konceptet ”Wheel of Samsara”, med fokus på drivkraften i det hjulet, begäret, the Will of Samsara.

Historien utspelar sig på ett fördömt berg där Will, en filosofisk äventyrare med kontrollbehov, söker efter en blomma som kan förse honom med evigt liv. På väg mot toppen stöter han på karaktärer som mer och mer speglar hans egna rädslor och begär. Gränsen mellan verklighet och fantasi suddas ut och Wills rädsla att bli galen tar över. Förvirrad och slagen ger han slutligen upp, och finner sig plötsligt på toppen av berget. Där i ett underligt lugn väntar blomman på att avslöja bergets hemlighet.

©2019 by Awarehouse Productions