Känslotyp: Okänd

I dagens läge är det normalt att ladda upp personlig data och bilder till internet och appar utan fullbordad förståelse över hur de används, och vem som kommer att äga dem. Nätet har information inte bara om vart vi är och vad vi tycker om, men även hur vi tänker och hur vi beter oss. Turing testet blir snart en riktig utmaning, då människans vilja att leka Gud inte kommer att försvinna innan vi har framställt en komplett kopia av oss själva.

 

Frågan kvarstår dock, vad är det som gör en människa till en människa? Kan en maskin någonsin bli vad en människa är? Eller finns det en mänsklig komponent som en maskin aldrig kan bli eller förstå?


Känslotyp: Okänd är en film som dystopiskt skildrar en potential tragedi i vår teknologiska utveckling. Protagonisten FREDDY använder sig av alla de senaste teknikprylarna, framförallt inom AI, för bekvämlighet och kontroll. Priset för detta är utgivandet av personlig information på både bredd och djup. När Freddy till slut finner kärlek kan hans AI inte längre förstå honom och antar ett systemfel. Enda lösningen är att “uppdatera” Freddy.

©2019 by Awarehouse Productions